Evensong 9 juni 2024 – Leidse Cantorij

De tweede evensong van dit seizoen is op zondag 9 juni, ook om 17 uur in de Hooglandse kerk. Medewerking verlenen de Leidse Cantorij met dirigent Hans Brons en Willeke Smits, orgel. Liturg is ds. Margreet Klokke.

De evensong begint met een Introïtus gezongen vanuit het noordertransept: “Jesu dulcis memoria” van Tomás Luiz de Victoria. De “chant” op de onberijmde psalm 29 is van Henry Ley. De expressieve tekst van deze psalm biedt onze organist volop gelegenheid de woorden met bijpassende orgelklanken en registraties te illustreren. De Evening Canticles (de lofzangen van Maria en Simeon) – vaste onderdelen van de evensong – zijn van de hand van Hubert Parry. Zeer monumentaal van deze lofzangen zijn met name in de afsluitende dubbelkorige “gloria’s”. Als anthem zal ditmaal “A new song” (psalm 96) van de hedendaagse componist James MacMillan ten gehore worden gebracht. In deze compositie zijn invloeden uit de Schotse volksmuziek te onderkennen. Het werk sluit af met een daverend orgelnaspel.

De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de Hooglandse Kerk. Zij verlenen medewerking aan de zondagsvieringen van de Leidse Binnenstadsgemeente en aan Choral Evensongs in de Hooglandse Kerk of elders in het land, zoals in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam of de Domkerk in Utrecht. Tevens reizen zij regelmatig naar Engeland, waaronder in St Paul’s Cathedral, Londen, York Minster, Peterborough Cathedral, Gloucester Cathedral en Bath Abbey. Hans Brons volgde in 1980 zijn vader op als dirigent van de Leidse Cantorij. Als zodanig is hij onder meer verantwoordelijk voor de keuze van het concertrepertoire en de liturgische muziek tijdens de kerkdiensten. Willeke Smits is sinds augustus 2018 organist van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk in Leiden en vaste begeleider van de Leidse Cantorij.

U bent van harte welkom

Deur opent om 16.30 uur.

Een stream van de Evensong kunt u vinden op: Youtube